Καλέστε μας για μια δωρεάν προσφορά: +357 26 323203

[ux_banner height=”560px” height__sm=”56.25%”] [text_box width=”40″ width__sm=”95″ width__md=”46″ scale__sm=”130″ padding=”30px 30px 30px 30px” position_x=”0″ position_y=”50″ text_align=”left” radius=”30″] [ux_text font_size=”0.95″ font_size__sm=”0.75″]

Πολιτική GDPR

[/ux_text] [button text=”Γρήγορη προσφορά” color=”alert” link=”https://ccs-shipping.com/quick-quote/”] [/text_box] [/ux_banner] [gap height=”40px”] [section] [row] [col span__sm=”12″]

Συνοπτική κατευθυντήρια γραμμή

  1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ…………………………………………………………………………………………………………………2
  2. ΠΏΣ ΣΥΛΛΈΓΟΥΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ………………………………………………………………………………..2
  3. ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΣΥΛΛΈΓΟΥΜΕ…………………………………………………………………….2
  4. ΠΏΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΎΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ…………………………..……………………………………………………………2
  5. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ……………………………..……………………………………………………………………………………2&3
  6. ΚΟΙΝΉ ΧΡΉΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ………………………………………………………………………………………3
  7. ΠΕΡΊΟΔΟΣ ΔΙΑΤΉΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ………………………………………………………………………….3
  8. ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ………………………………………………………………………………………..3
  9. ΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ……………………………………………………………………………………………………………………4
  10. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ……………………………………………………………………………………………………………4

  1. Εισαγωγή – Ποιοι είμαστε;

Η RSS logistics παρέχει υπηρεσίες μεταφοράς και αποστολής σε εταιρικούς και ιδιώτες πελάτες. Η RSS σέβεται τα δικαιώματά σας, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματός σας στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής, και έχει λάβει μέτρα για να διασφαλίσει ότι προστατεύουμε την ιδιωτική σας ζωή και διασφαλίζουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες.

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εξηγεί πώς η CCS Shipping συλλέγει και χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα, γιατί θα χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά σας δεδομένα, για πόσο χρονικό διάστημα θα διατηρηθούν συνήθως, ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε και γενικά παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να διασφαλίσει ότι γνωρίζετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και ότι έχετε τον έλεγχό τους.

  1. Πώς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα είτε απευθείας από εσάς, είτε από ένα μέλος της οικογένειάς σας, είτε από τον εργοδότη σας, είτε από το πρόσωπο που λαμβάνει τις υπηρεσίες μας για λογαριασμό σας.

  1. Τι δεδομένα συλλέγουμε;
  2. Δεδομένα ταυτότητας: όνομα, επώνυμο, αριθμός ταυτότητας, αριθμός διαβατηρίου κ.λπ.
  3. Στοιχεία επικοινωνίας: διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση κ.λπ.
  4. Οικονομικά δεδομένα: πληροφορίες χρέωσης και στοιχεία κάρτας πληρωμής κ.λπ.
  5. Πλάνα CCTV σε περίπτωση που επισκεφθείτε το γραφείο μας
  1. Πώς θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  1. Για την παροχή των υπηρεσιών που ζητάτε
  2. Για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια και την προστασία των ατόμων στις εγκαταστάσεις μας

Στις εγκαταστάσεις μας χρησιμοποιούμε κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (“CCTV”) για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια και την προστασία των εργαζομένων, των πελατών και των επισκεπτών μας, να εντοπίσουμε και να αποτρέψουμε εγκληματικές πράξεις και να προστατεύσουμε τις εγκαταστάσεις μας. Αυτές οι κάμερες κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης καταγράφουν συνεχώς και εικόνες σας μπορεί να εμφανίζονται σε αυτές τις καταγραφές.

  1. Επικοινωνήστε μαζί σας
  2. Επικοινωνία μάρκετινγκ:
  3. Διαχείριση απαιτήσεων:

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε και να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να διαχειριστούμε και/ή να διευθετήσουμε οποιαδήποτε αξίωση ή διαφορά που μπορεί να έχετε και/ή να κινήσουμε ή να υπερασπιστούμε οποιαδήποτε νομική ενέργεια.

  1. Ποια είναι η νομική βάση που χρησιμοποιούμε για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Θα χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο όταν μας το επιτρέπει ο νόμος. Συνήθως, συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με βάση τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους νομικούς λόγους:

  1. Όταν χρειάζεται να εκτελέσουμε τη σύμβαση που έχουμε συνάψει μαζί σας,

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων, όπως η μεταξύ μας σύμβαση για την παροχή των υπηρεσιών μας.

  1. Όταν είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση:

Για παράδειγμα, μπορεί να είμαστε υποχρεωμένοι από το νόμο να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τις ρυθμιστικές αρχές. Ομοίως, είμαστε υποχρεωμένοι από τη φορολογική νομοθεσία να διατηρούμε ορισμένα δεδομένα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

  1. Όταν έχουμε έννομο συμφέρον ή έννομο συμφέρον τρίτου. Στην περίπτωση αυτή θα διασφαλίσουμε ότι υπάρχει ισορροπία μεταξύ των νόμιμων συμφερόντων μας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών σας.

Για παράδειγμα, το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης στα καταστήματά μας βασίζεται στο έννομο συμφέρον που επιδιώκουμε. Αυτά τα έννομα συμφέροντα είναι να διασφαλίσουμε την ασφάλεια και την προστασία σας, των πελατών μας, των επισκεπτών μας, των εγκαταστάσεών μας και των υπαλλήλων μας.

  1. Κοινή χρήση των προσωπικών σας δεδομένων

Αναγνωρίζουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα είναι πολύτιμα και λαμβάνουμε όλα τα εύλογα μέτρα για την προστασία τους όσο βρίσκονται υπό τη φροντίδα μας. Με τον τρόπο αυτό, μοιραζόμαστε μόνο τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά δεδομένα. Ενδέχεται επίσης να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με άλλα εσωτερικά τμήματα της CCS Shipping και άλλους συνεργάτες.

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι απαραίτητη η διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτες χώρες εκτός ΕΕ. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα προχωρήσουμε στη διαβίβαση μόνο εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στους νόμους περί προστασίας δεδομένων. Δεν διαβιβάζουμε ποτέ προσωπικά δεδομένα εκτός ΕΕ, εκτός εάν η προστασία των δεδομένων αυτών είναι εγγυημένη από το τρίτο μέρος.

Δεν πουλάμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους.

  1. Περίοδος διατήρησης

Δεν θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για διάστημα μεγαλύτερο από αυτό που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο υποβάλλονται σε επεξεργασία. Για να καθορίσουμε την κατάλληλη περίοδο διατήρησης, εξετάζουμε την ποσότητα, τη φύση και την ευαισθησία των προσωπικών δεδομένων, τους σκοπούς για τους οποίους τα επεξεργαζόμαστε και κατά πόσον μπορούμε να επιτύχουμε τους σκοπούς αυτούς με άλλα μέσα. Πρέπει επίσης να εξετάσουμε τις περιόδους για τις οποίες μπορεί να χρειαστεί να διατηρήσουμε τα προσωπικά δεδομένα προκειμένου να εκπληρώσουμε τις νομικές μας υποχρεώσεις ή να αντιμετωπίσουμε παράπονα, ερωτήματα και να προστατεύσουμε τα νομικά μας δικαιώματα σε περίπτωση υποβολής αξίωσης.

Όταν δεν χρειαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα, θα τα διαγράψουμε ή θα τα καταστρέψουμε με ασφάλεια.

Για παράδειγμα:

  1. Ασφάλεια της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Προκειμένου να προστατεύσουμε το απόρρητό σας και να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αθέμιτη χρήση ή αποκάλυψη, μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, τυχαία απώλεια, καταστροφή ή ζημία, έχουμε εφαρμόσει κατάλληλα οργανωτικά μέτρα, όπως πολιτικές και διαδικασίες και τεχνικά μέτρα.

  1. Τα νόμιμα δικαιώματά σας

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς:

Σημειώστε ότι ορισμένα από τα παραπάνω δικαιώματα ενδέχεται να περιορίζονται όταν έχουμε υπέρτερο συμφέρον ή νομική υποχρέωση να συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα ή όταν τα δεδομένα ενδέχεται να εξαιρούνται από την κοινοποίηση λόγω υποχρεώσεων επαγγελματικού απορρήτου.

Δεν θα χρειαστεί να πληρώσετε τέλος για την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα (ή για την άσκηση οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος). Ωστόσο, ενδέχεται να χρεώσουμε εύλογη αμοιβή εάν το αίτημά σας για πρόσβαση είναι σαφώς αβάσιμο ή υπερβολικό. Εναλλακτικά, μπορούμε να αρνηθούμε να συμμορφωθούμε με το αίτημα σε αυτές τις περιπτώσεις. Ενδέχεται να χρειαστεί να ζητήσουμε συγκεκριμένες πληροφορίες από εσάς για να μας βοηθήσετε να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας και να διασφαλίσουμε το δικαίωμά σας να αποκτήσετε πρόσβαση στις πληροφορίες (ή να ασκήσετε οποιοδήποτε άλλο δικαίωμά σας). Αυτό είναι ένα άλλο κατάλληλο μέτρο ασφαλείας για να διασφαλιστεί ότι οι προσωπικές πληροφορίες δεν αποκαλύπτονται σε κανένα πρόσωπο που δεν έχει δικαίωμα να τις λάβει.

Εάν έχετε κάποια ανησυχία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε ή χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα ή επιθυμείτε να υποβάλετε εσωτερική καταγγελία, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  1. Στοιχεία επικοινωνίας:

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική μας για τον GDPR, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω:

Στέλνοντας ένα e-mail στο: Info@ccs-shipping.com Ή

Καλέστε μας στο: + 357 26343775

[/col] [/row] [/section] [section bg_color=”#1063b1″ padding=”10px”] [row width=”full-width” v_align=”middle” h_align=”center”] [col span__sm=”12″ padding=”30px 30px 30px 30px” align=”left” bg_color=”rgb(16, 99, 177)”] [ux_text text_align=”center” text_color=”rgb(255,255,255)”]

Γρήγορη προσφορά

[/ux_text] [ux_text text_align=”center” text_color=”rgb(255,255,255)”]

Προσθέστε τα στοιχεία σας για να λάβετε μια γρήγορη κλήση για προσφορές μετακίνησης. Μετακίνηση τοποθεσιών εντός της ΕΕ και από τρίτες χώρες.

[/ux_text]
[/col] [/row] [/section] [section] [gap height=”40px”] [row v_align=”middle” h_align=”center”] [col span=”7″ span__sm=”12″] [ux_text text_align=”left”]

CCS Shipping:
Οδηγός μεγέθους κουτιού

Ο οδηγός μας για τα μεγέθη των κιβωτίων περιλαμβάνει προσαρμοσμένα κιβώτια CCS Shipping που έχουν σχεδιαστεί για βελτιστοποίηση κατά τη διαδικασία μετακόμισης. Η διαστασιολόγηση βοηθά στην εφοδιαστική συσκευασία για τη μεταφορά και, το σημαντικότερο, στην υποβολή προσφορών στον πελάτη, ώστε να εξοικονομήσετε χρόνο και χρήμα.

[/ux_text] [/col] [col span=”5″ span__sm=”12″] [button text=”Κάντε κλικ για τον οδηγό μεγέθους κουτιού μας”] [/col] [/row] [/section]